Onafhankelijke cliëntondersteuning

Iedereen met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz), dus iedereen die op een locatie van een zorgorganisatie woont of een indicatie heeft voor een Volledig Pakket Thuis, heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. U krijgt dan ondersteuning bij het regelen van zorg en het maken van afspraken hierover of u kunt gebruik maken van een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP).

Kosteloos
U kunt hiervoor kosteloos terecht bij het LSR. De cliëntondersteuners werken regionaal waardoor zij u goed kunnen informeren over (zorg)mogelijkheden in deze regio, zoals het aanbod van zorgaanbieders, mogelijke wachtlijsten en de kwaliteit van het zorgaanbod.

Onafhankelijke hulp
De cliëntondersteuners bij het LSR zijn onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren. Ze werken altijd vanuit het belang van u als cliënt en helpen weloverwogen keuzes te maken voor zorg die op dat moment het beste past. De cliëntondersteuners gaan vertrouwelijk om met de door u verstrekte informatie.

De onafhankelijke cliëntondersteuners bieden u:

  • Hulp bij het kiezen van een passende zorgaanbieder
  • Advies over de keuze tussen wonen in een instelling of zorg thuis
  • Ondersteuning bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het persoonlijke plan en het zorgplan
  • Een vertrouwenspersoon inzake de Wet zorg en dwang (Wzd)
  • Bemiddeling wanneer u en de zorgaanbieder er samen niet uitkomen

Contact
U kunt de cliëntondersteuners op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bereiken via telefoonnummer (030) 293 76 64 of via e-mail info@hetlsr.nl. De ondersteuning is gratis. Voor meer informatie kunt u terecht op https://hetlsr.nl/.

clientenvertrouwen