Maatschappelijke stage

Zorgwaard biedt leerlingen van middelbare scholen de mogelijkheid hun maatschappelijke stage binnen een locatie van Zorgwaard te vervullen. Er zijn contacten met diverse scholen: het Actief college en de Willem van Oranje in Oud-Beijerland, het Wellantcollege in Klaaswaal, het Wartburg College in Rotterdam en Johannes Calvijn in Barendrecht. Voor alle scholen gelden de afspraken die in het document afsprakenkader ‘MaS scholen en zorgaanbieders’ zijn vastgelegd.

Het doel van de Maatschappelijke stage is leuke dingen doen voor de samenleving en het promoten van vrijwilligerswerk (onbetaald iets doen voor een ander), ook bij de huidige vrijwilligers.

De tijdsperiode dat een leerling stage komt lopen varieert door het aantal uren dat moet worden ingevuld. Het  kan variëren van een week (meestal vakantie) tot weken (een dagdeel verdeeld over een aantal dagen/ weken). Leerlingen moeten affiniteit hebben met ouderen, initiatief tonen en geduld hebben en begrip voor de situatie waarin de ouderen zich bevinden. Instructies van vrijwilligers en/of  beroepskrachten moeten geaccepteerd worden, maar dat spreekt voor zich.

De leerlingen, tussen de 13 en 17 jaar, komen op de door de coördinator aangeboden dagen en tijden. Het aantal stagiaires is afhankelijk van de locatie en de activiteit waarbij zij kunnen worden ingezet. Tijdens de stage is de leerling verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. De leerling ondertekent een overeenkomst met Zorgwaard voor aanvang van de stage. Na het afronden van de stage ontvangt de leerling een getuigschrift. De scholen onderhouden contact met de coördinatoren vrijwilligerswerk.

Geïnteresseerd in een MaS bij Zorgwaard? Meld je aan bij één van de onderstaande collega's van het team welzijn/vrijwilligers!

• Christiane v/d Pligt en Bianca Tobé, locatie ’t Huys te Hoecke in Puttershoek en Korenschoof in Heinenoord

• Marianne Raidt, locatie Hoge Weide in Strijen, Immanuel en Elimhof in ‘s Gravendeel

• Bas v/d Plank en Marja Blaak, locatie Rembrandt en Gravin in Oud-Beijerland, Dorpzigt in Zuid-Beijerland, Poorthuis in Nieuw-Beijerland en Bliekenhof in Klaaswaal

Geef in het telefoongesprek of de mail aan bij welke locatie je stage wilt gaan lopen

Algemeen telefoonnummer.: 078-6763400

Algemeen emailadres: welzijn/vrijwilligers@zorg-waard.nl