Maatschappelijke stage

Zorgwaard biedt leerlingen van middelbare scholen de mogelijkheid hun maatschappelijke stage (MaS) op één van onze locaties te vervullen. Het doel van de maatschappelijke stage is iets goeds doen voor de samenleving en kennismaken met vrijwilligerswerk (onbetaald iets doen voor een ander). 

We hebben contacten met diverse scholen: het Actief College en Willem van Oranje in Oud-Beijerland, het Wellantcollege in Klaaswaal, het Wartburg College in Rotterdam en Johannes Calvijn in Barendrecht. Voor alle scholen gelden de afspraken die in het document afsprakenkader ‘MaS scholen en zorgaanbieders’ zijn vastgelegd.

De duur van de stage hangt af van het aantal uur dat met de MaS moet worden vervuld. Dit kan variëren van een week (meestal vakantie) tot enkele weken (bijvoorbeeld een dag of dagdeel verdeeld over een aantal weken).

Om in aanmerking te komen voor een MaS:
- heb je affiniteit met ouderen
- toon je initiatief
- heb je geduld en begrip voor de situatie waarin ouderen zich bevinden
- volg je de instructies van onze vrijwilligers en/of beroepskrachten altijd op
- ben je tussen de 13 en 17 jaar oud

Tijdens de stage ben je verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Voor aanvang van de stage onderteken je een overeenkomst met Zorgwaard. Na het afronden van de stage ontvang je een getuigschrift. Jouw school onderhoudt contact met onze coördinatoren vrijwilligerswerk. Samen met de coördinator bepaal je op welke dagen en tijden (en welke locatie) je stage komt lopen. Afhankelijk van de locatie en de activiteit plaatsen wij meerdere stagiaires.

Geïnteresseerd in een MaS bij Zorgwaard?
Meld je aan bij één van van onze praktijkopleiders! Zij zijn te bereiken via ons algemene telefoonnummer 078 676 34 00 of per e-mail stagecoordinatie@zorg-waard.nl