Kwaliteit en tevredenheid (thuiszorg)

Zorgwaard voldoet aan de normen van de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Dat betekent dat wij een gecertificeerd kwaliteitssysteem hebben dat jaarlijks getoetst wordt en daarnaast laten wij jaarlijks diverse externe en interne onderzoeken uitvoeren om de kwaliteit te waarborgen. De laatste beoordeling heeft plaatsgevonden in maart 2016 en is met een zeer goed ‘rapport’ afgesloten.

Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarom wil Zorgwaard niet alleen voldoen aan de eisen die de overheid stelt, maar stellen wij daarnaast zelf hoge eisen aan ons personeel, onze locaties en onze zorg en diensten. Om er zeker van te zijn dat onze cliënten en hun achterban hier tevreden over zijn, laten wij regelmatig onafhankelijke tevredenheidsmetingen uitvoeren. Zie hier de uitslagen van de laatste onafhankelijke CQ-meting thuiszorg.

CQ- december 2014 thuiszorg score
Net Promotor Score +43,64% (-100% tot +100%)
Gemiddelde score op aanbevelingsvraag 8,53 (schaal 1-10)
Ervaren bejegening 3,53 (schaal 1-4)
Ervaringen met lichamelijke verzorging 3,28 (schaal 1-4)
Ervaren kwaliteit personeel 3,61 (schaal 1-4)
Ervaren inspraak 3,18 (schaal 1-4)
Ervaren informatie 3,33 (schaal 1-4)

Kijkt u voor de meeste recente scores van onze thuiszorg naar de beoordelingen op:
Zorgkaart Nederland
 

Wij leveren ook huishoudelijke ondersteuning. In onderstaande tabel kunt u lezen hoe wij door onze cliënten hiervoor worden beoordeeld.

CQ- december 2014 huishoudelijke zorg score                                        
Wachttijden en afspraken 67,6%
Bejegening en privacy 96,1%
Communicatie 70,6%
Betrouwbaarheid 75,2%
Deskundigheid 87,9%
Zorgwaard als organisatie (rapportcijfer 1-10) 8,2


Wij hechten veel waarde aan de wensen van onze cliënten en de ideeën van onze medewerkers en vrijwilligers. Door middel van gesprekken en enquêtes brengen wij die in kaart. Met elkaar in gesprek gaan over de verwachtingen en mogelijkheden, het maken van heldere afspraken hierover en het nakomen van deze afspraken vormt de kern van het kwaliteitsbeleid van Zorgwaard.

Zorgwaard investeert structureel in de deskundigheid van haar medewerkers en is ook een erkend leerbedrijf voor lagere, middelbare en hogere beroepsopleidingen. Zo vervullen vele stagiaires hun stage binnen Zorgwaard en kunnen wij goed op de hoogte blijven van ontwikkelingen.