Cliënttevredenheid

Zorgwaard voldoet aan de normen van de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Dat betekent dat wij een gecertificeerd kwaliteitssysteem hebben dat jaarlijks getoetst wordt en daarnaast laten wij jaarlijks diverse externe en interne onderzoeken uitvoeren om de kwaliteit te waarborgen. De laatste beoordeling heeft plaatsgevonden in april 2017 en is met een zeer goed ‘rapport’ afgesloten.

Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarom wil Zorgwaard niet alleen voldoen aan de eisen die de overheid stelt, maar stellen wij daarnaast zelf hoge eisen aan ons personeel, onze locaties en onze zorg en diensten. Om er zeker van te zijn dat onze cliënten en hun achterban hier tevreden over zijn, laten wij regelmatig onafhankelijke tevredenheidsmetingen uitvoeren.

Beoordelingen op Zorgkaartnederland.nl

In het eerste kwartaal 2017 zijn veel beoordelingen door cliënten geplaatst voor de thuiszorg. Medewerkers van Zorgkaartnederland hebben cliënten telefonisch benaderd. In het tweede kwartaal hebben  interviewteams van Zorgkaartnederland cliënten geïnterviewd in ’t Huys te Hoecke, Immanuël en Rembrandt. Onderstaand een overzicht van het gemiddelde aan waarderingscijfers in het eerste halfjaar 2017  

          Locatie/team                  Aantal      Cijfer

 • Thuiszorg Strijen MC          31          8,2
 • Thuiszorg Strijen HW         18           7,9
 • Thuiszorg Binnenmaas       29           8.1
 • Thuiszorg ’s Gravendeel     17           8.3
 • Thuiszorg OBl Gravin         26           8.0
 • Thuiszorg OBl Rembrandt  21           8.1
 • Hoge Weide                       2           8.8
 • Rembrandt                        10          8.0
 • Rembrandt Revalidatie         2           9.1
 • ‘t Huys te Hoecke             12           8.3
 • Gravin Sophie                     1           8.2
 •  Immanuel                        12           7.8
 • Zorgwaard totaal              182           8.1

Zorgwaard scoort in 2017 een gemiddeld cijfer 8,1  met een aanbeveling van 94% (voortschrijdend gemiddelde; was na 4e  kwartaal 2016 93%).

Kijkt u voor de meeste recente scores van onze thuiszorg en verschillende locaties naar de beoordelingen op ZorgkaartNederland

Onderstaand de uitslagen van de laatste onafhankelijke CQ-meting thuiszorg.

CQ- januari 2015 thuiszorg score

 • Net Promotor Score +43,64% (-100% tot +100%)
 • Gemiddelde score op aanbevelingsvraag 8,53 (schaal 1-10)
 • Ervaren bejegening 3,53 (schaal 1-4)
 • Ervaringen met lichamelijke verzorging 3,28 (schaal 1-4)
 • Ervaren kwaliteit personeel 3,61 (schaal 1-4)
 • Ervaren inspraak 3,18 (schaal 1-4)
 • Ervaren informatie 3,33 (schaal 1-4)

Wij leveren ook huishoudelijke ondersteuning. In onderstaande tabel kunt u lezen hoe wij door onze cliënten hiervoor worden beoordeeld.

CQ- januari 2015 huishoudelijke zorg score                                        

 • Wachttijden en afspraken 67,6%
 • Bejegening en privacy 96,1%
 • Communicatie 70,6%
 • Betrouwbaarheid 75,2%
 • Deskundigheid 87,9%
 • Zorgwaard als organisatie (rapportcijfer 1-10) 8,2

Wij hechten veel waarde aan de wensen van onze cliënten en de ideeën van onze medewerkers en vrijwilligers. Door middel van gesprekken en enquêtes brengen wij die in kaart. Met elkaar in gesprek gaan over de verwachtingen en mogelijkheden, het maken van heldere afspraken hierover en het nakomen van deze afspraken vormt de kern van het kwaliteitsbeleid van Zorgwaard.