Folders

Bij ons revalideren

Informatie over de revalidatie afdeling (Geriatrsche Revalidatie Zorg), locatie Rembrandt in Oud-beijerland.

Bij ons wonen

U vindt in deze folder allerlei informatie over zaken die belangrijk zijn wanneer u op één van onze locaties komt wonen.

Dagbesteding locatie 't Huys te Hoecke in Puttershoek

Informatie over dagbesteding in Puttershoek op locatie 't Huys te Hoecke.

Dagbesteding locatie Hoge Weide in Strijen

Meer informatie over dagbesteding in Strijen op locatie Hoge Weide.

Dagbesteding locatie Immanuël in 's-Gravendeel

Informatie over de dagbesteding in 's-Gravendeel, locatie Immanuël.

Dagbesteding locatie Rembrandt in Oud-Beijerland

Informatie over dagbesteding in Oud-Bijerland op locatie Rembrandt.

Kleinschalig wonen voor mensen met een vorm van dementie

Informatie voor mensen met dementie die in een huiselijke en herkenbare omgeving met elkaar wonen. De groepswoning is het huis van de bewoners.

Langdurige zorg, verblijf met behandeling (voorheen somatische verpleeghuiszorg)

Informatie voor cliënten met een indicatie zorg met verblijf en met behandeling. De medische zorg wordt geleverd door artsen van Zorgwaard.

Langdurige zorg, verblijf zonder behandeling (voorheen verzorgingshuiszorg)

Informatie voor cliënten met een indicatie zorg met verblijf zonder behandeling, zij behouden o.a. de eigen huisarts.

Mantelzorg

Zorgwaard ziet de mantelzorger als ervaringsdeskundige en als partner in zorg voor de cliënt. Deze folder gaat over het mantelzorgbeleid.

Opa of oma doet anders

Informatie over dementie voor kleinkinderen. Duidelijke uitleg waarom opa of oma anders doet.

Ouderenmishandeling

In deze folder leest u o.a. wat ouderenmishandeling is, welke signalen er zijn en wat u kunt doen.  

Privacy

In deze folder informeren wij u op welke wijze wij met persoonsgegevens van cliënten omgaan.  

Verpleegkundig Technisch Team

Het VTT is deskundig op het gebied van medisch-specialistische verpleging.