Folders

Cognitieve revalidatie

Wilt u meer weten over therapie bij niet-aangeboren hersenletsel leest u dan deze folder.

Dieetadvisering

Wilt u meer weten over diëtetiek leest u dan deze folder.

Ergotherapie

Ergotherapie heeft directe toegankelijkhheid, een verwijzing van arts is niet nodig. In deze folder leest u meer over ergotherapie.

Ergotherapie bij amputatie

In deze folder leest u over de mogelijkheden van ergotherapie bij een ampuatie.

Fysioterapie / Oefentherapie

Fysio- en oefentherapie heeft directe toegankelijkhheid, een verwijzing van arts is niet nodig. In deze folder leest u meer over fysio- en ...

Logopedie

Logopedie is direct toegankelijk. Er is alleen een verwijzing nodig wanneer er sprake is van meervoudige gezondheidsproblematiek.

Nazorg beroerte (CVA)

Zorgwaard is gespecialiseerd in CVA-nazorg, dat is nazorg na een beroerte.

Preoperatief consult

Wilt u zich beter voorbereiden op een operatie en de periode daarna vraag dan een consult aan. In deze folder meer informatie hierover.

Privacy

In deze folder informeren wij u op welke wijze wij met persoonsgegevens van cliënten omgaan.  

Slikken en slikproblemen

WIlt u meer informatie over slikken of slikproblematiek leest u dan deze folder.

Urine-incontinentie

Informatie over oorzaken van incontinentie en behandelmethoden.