Ga terug

Gezocht: Programmamanager Bewustwording en gedrag uitvoeringsagenda Wonen, Welzijn en Zorg (18-24 uur)

24 mei 2023

In de Hoeksche Waard werken diverse partijen al lang intensief en goed samen op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg. De vergrijzing, het langer zelfstandig wonen van mensen in een kwetsbare positie en de krimpende beroepsbevolking vraagt om nauwe samenwerking.

Gezamenlijk hebben wij, maatschappelijke partners en de gemeente, een uitvoeringsagenda Wonen Welzijn en Zorg (WWZ) voor 2030 gemaakt. We richten ons in de uitvoeringsagenda op wat inwoners zelf kunnen doen, samen met hun eigen omgeving en hoe organisaties hierin kunnen ondersteunen. Daarmee zorgen we ervoor dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, mensen omzien naar elkaar en wij daarmee de zorgvraag voorkomen of zo lang mogelijk uitstellen.

Om de nieuwe manier van werken in wonen, welzijn en zorg te realiseren, is er een uitvoeringsprogramma vastgesteld dat zich richt op twee lijnen: de infrastructuur enerzijds en bewustwording en gedrag anderzijds. Onder beide lijnen vallen meerdere projecten. Voor de lijn Bewustwording en gedrag zoeken we een programmamanager.

Onder de programmalijn Bewustwording en gedrag vallen 7 projecten waar we kennis en expertise samenbrengen. Door inwoners actief te informeren, ondersteunen wij hun om langer regie over hun leven te houden. Professionals trainen we zodat zij op een andere manier gaan werken. Aan jou de taak ervoor te zorgen dat de verschillende projecten samen bijdragen aan het grotere geheel en dat dit voor inwoners ook herkenbaar is. Je speelt een bepalende rol in het stimuleren van ander gedrag bij inwoners en professionals. Als programmamanager bewustwording en gedrag heb je kennis van (verander)communicatie, gedragscampagnes en media.

Wat ga je doen?
• Je bent samen met projectgroepen en inwoners verantwoordelijk voor het realiseren van de doelen van de uitvoeringsagenda Wonen, Welzijn en Zorg;
• Je stuurt de projectleiders aan, regisseert de samenwerking tussen partijen en stemt de voortgang van diverse projecten op elkaar af;
• Je onderhoudt contacten met samenwerkings- en netwerkpartners, ondernemers en sleutelfiguren uit de dorpen;
• Je legt verantwoording af aan de bestuurders van de samenwerkende partijen.

Wie ben jij?
• Je hebt academisch werk- en denkniveau met ervaring op het gebied van verandermanagement en programmatisch werken;
• Kennis van de Hoeksche Waard en financieringsmogelijkheden heeft onze voorkeur;
• Je bent een stevige persoonlijkheid die kritisch is, initiatief neemt en regie pakt. Je kunt proces en inhoud prima van elkaar scheiden, waardoor je in staat bent programma’s en projecten tot een goed resultaat te brengen. Je combineert visie en passie met uitstekende vaardigheden om te verbinden met en tussen mensen en je bent nieuwsgierig. Je communiceert gemakkelijk, zowel mondeling als schriftelijk op diverse niveaus (operationeel, tactisch en strategisch) en bent analytisch sterk.

Waarom kies je voor deze baan?
Je wordt gedetacheerd naar onze samenwerkingsorganisatie. Daarnaast bieden we je de volgende arbeidsvoorwaarden:

• Salaris conform FWG 70 CAO VVT;

Wil je meer informatie over deze functies, neem dan contact op met Margriet de Lange, 088-6471555, margriet.delange@gemeentehw.nl.

Je sollicitatie kan je richten aan Zorgwaard: HR@zorg-waard.nl.