Behandeling thuis

Ook behandeling thuis is mogelijk. Zorgwaard beschikt over verschillende behandeldisciplines: artsen (specialisten ouderengeneeskunde), verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten, psychologen, logopedisten, diëtisten, ergotherapeuten en maatschappelijke werkenden. In overleg met u en de huisarts kan behandeling plaatsvinden.