Begeleiding individueel

Sommige van onze cliënten krijgen individuele begeleiding voor ondersteuning in het dagelijkse leven. Samen werken we aan uw zelfredzaamheid. Te denken valt aan hulp en ondersteuning bij het indelen van uw dag, hulp bij communicatie met derden en beperkte administratieve ondersteuning. Hiermee wordt voorkomen dat eventuele mantelzorgers overbelast raken.