Algemene informatie zorg bij u thuis

Wij zijn u graag thuis bij u van dienst in de gehele Hoeksche Waard. Wij zijn van mening dat verhuizing naar een zorginstelling zo lang mogelijk moet worden uitgesteld. Alleen als een verhuizing echt noodzakelijk is, dan is dat een geschikte oplossing.

Zorgwaard heeft een breed en compleet aanbod op het gebied van huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding, maaltijden en personenalarmering. Daarnaast bieden wij u ook een extra servicepakket aan!

Toegang tot de thuiszorg

Wijkverpleegkundige zorg, zoals persoonlijke verzorging en verpleging, is toegankelijk voor iedereen op basis van de Zorgverzekeringswet.  U kunt zelf contact opnemen met een thuiszorgorganisatie naar keuze in uw gemeente. Als u voor Zorgwaard kiest kunt contact opnemen met onze zorg-en dienstbemiddelaars: Marian Hoekman, Liesbeth Stans en Lenie Smits, 078-6769225 of per e-mail: zorgbemiddeling@zorg-waard.nl. 

In sommige gevallen, als u veel zorg nodig heeft, dan krijgt u een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) via het CIZ. U kunt dan kiezen voor volledig pakket thuis (vpt) of modulair pakket thuis (mpt) of een persoonsgebonden budget (pgb).

Voor huishoudelijke ondersteuning heeft u een indicatie nodig op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning. U kunt hiervoor contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente. Als u een indicatie van de gemeente krijgt voor huishoudelijke ondersteuning kunt u daarna contact opnemen met onze zorg- en dienstbemiddelaars. U kunt hen uiteraard ook altijd bellen voor vrijblijvend advies.

Er is ook een mogelijkheid om extra ondersteuning in de huishouding aan te vragen. Dit kunt u doen via de gemeente. U betaalt hiervoor € 9,50 per uur.

U kunt ook kijken op: https://www.regelhulp.nl/ voor de mogelijkheden op het gebied van hulp en zorg.

Kosten van de zorg

Voor wijkverpleegkundige zorg is geen eigen bijdrage verschuldigd. Dit wordt volledig vergoed vanuit uw polis van uw zorgverzekering.

Voor huishoudelijke ondersteuning betaalt u een eigen bijdrage, die bepaald wordt door het CAK. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, de samenstelling van uw huishouden en uw leeftijd. Voor meer informatie kunt u bellen met het CAK, tel. 0800-1925 (gratis informatienummer) of de website bezoeken: www.hetcak.nl.

Ontvangt u zorg via de Wlz dan bent u ook een eigen bijdrage verschuldigd via het CAK.